Εργασία

Πατήστε εδώ για να πάρετε μια ιδέα !

Γλώσσα Κωφών.

Alphabet in sign language

Έχει προοπτικές σε τηλεόραση, κέντρα βοήθειας, και γενικά σε οτιδήποτε χρειάζονται βοήθεια οι Κωφοί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιχείρηση