Εργασία

Πατήστε εδώ για να πάρετε μια ιδέα !

Γλώσσα κωφών.

The Alphabet formed by sign language

Μάθετε αυτή την γλώσσα και εκπαιδεύστε ή απλά μεταφράστε όπου χρειάζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιχείρηση