Εργασία

Πατήστε εδώ για να πάρετε μια ιδέα !

Αγγειοπλαστική

Hands making pottery on a wheel
© Photographer: Edelweiss7227 | Agency: Dreamstime.com

Εκτός από την δημιουργία αγγείων και την πώληση τους, μπορείτε να παραδίδεται και μαθήματα αγγειοπλαστικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιχείρηση