Εργασία

Πατήστε εδώ για να πάρετε μια ιδέα !

Καλλιεργείστε Λυκίσκο.

                         hop

Είναι βασικό συστατικό της Μπύρας. Και δεν είναι διαδεδομένη η καλλιέργεια του στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιχείρηση