Εργασία

Πατήστε εδώ για να πάρετε μια ιδέα !

Computing

Set of computing device

Κατάστημα με τα σχετικά. Υπολογιστές, παιχνίδια, προγράμματα, τηλέφωνα, και άλλα σχετικά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιχείρηση