Εργασία

Πατήστε εδώ για να πάρετε μια ιδέα !

Οδική βοήθεια.

                                            Truck tow
© Photographer: Vasily Smirnov | Agency: Dreamstime.com

Έχοντας ένα δύο οχήματα μπορείτε να κλείσετε συμφωνία με κάποια ασφαλιστική για την κάλυψη της περιοχής σας.
Ή με κάποιο τρόπο να λειτουργήσετε αυτόνομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιχείρηση