Εργασία

Πατήστε εδώ για να πάρετε μια ιδέα !

Μόνο κάλτσες.

                                                         Sock

                                                       Δεν χρειάζεται μεγάλη περιγραφή.
                                              Ένα κατάστημα που πουλάει μόνο κάλτσες.
                                    Εισαγωγές καλτσών ή βιοτεχνία που θα φτιάχνει κάλτσες.
                                                             Κάλτσες, κάλτσες, κάλτσες!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιχείρηση